قیمتها به روز نیست لطفا تماس بگیرید.

VK2828U7G5

0 items - تومان
  • Your Shopping cart is empty.
ddd1c73bc44
No Price Added.
دسته:

U-blox7 GPS VK2828U7G5 receiver navigation


Product Description

U-blox7 GPS VK2828U7G5 receiver navigation module on board GPS receiving module TTL level

اطلاعات بیشتر

دسته های محصولات