درباره ما

توسعه ارتباطات RF PHONE

سابقه سی سال تجربه, در تهیه و توزیع قطعات مخابرات و الکترونیک با داشتن دانش و آگاهی در این صنعت و توانایی خرید از شرکتهای آمریکایی اروپایی و آسیایی ,برای مشتری های به نام و صاحب صنعت ,و مشتری مداری کیفیت – دقت – قیمت , و مهمترین شاخص ما , دارا بودن دانش این صنعت یکی از افتخارات ما است.ما امید وار هستیم با توجه به توانایی های خود سهم کوچکی نسبت به ارتقاء صنعت مخابرات و الکترونیک در کشور عزیزمان ایران را داشته باشیم.