قیمتها به روز نیست لطفا تماس بگیرید.

E15-USB-T2

0 items - تومان
  • Your Shopping cart is empty.
61d75d0a-f355-4a52-8f2f-9c4918c59276
150,000 تومان
دسته:

USB test board for E61-TTL-1W


Product Description

CP2102 E15USBT2 CDSENET UART USB to TTL 3.3V 5V Wireless Test Board Adapter For RF Serial Module.

اطلاعات بیشتر

دسته های محصولات