قیمتها به روز نیست لطفا تماس بگیرید.

PCB Rogers

0 items - تومان
  • Your Shopping cart is empty.

Showing all 3 results

RO4003C-0.008”

RO4003C Laminates with Thin Film Resistor Foils

7,800,000 تومان

RO4003C-0.020”

RO4003C Laminates with Thin Film Resistor Foils

تومان

RO4003C-0.032”

RO4003C Laminates with Thin Film Resistor Foils

تومان