قیمتها به روز نیست لطفا تماس بگیرید.

XC6VLX240T-1FFG1156C

0 items - تومان
  • Your Shopping cart is empty.
1156-FCBGA
No Price Added.
دسته:

 Virtex®-6 LXT  1156-Pin FC-BGA


Product Description

FPGA Virtex®-6 LXT Family 241152 Cells 40nm (CMOS) Technology 1V 1156-Pin FC-BGA

اطلاعات بیشتر

دسته های محصولات