قیمتها به روز نیست لطفا تماس بگیرید.

ما سابقه بیش از یک ربع قرن, در تهیه و توزیع قطعات مخابرات و الکترونیک را با داشتن دانش و آگاهی در این صنعت را داریم .توانایی خرید از شرکتهای آمریکایی – اروپایی – و آسیایی برای مشتری های به نام و صاحب صنعت در ایران یکی از افتخارات ما میباشد . مشتری مداری در کیفیت – دقت – قیمت و از همه مهمتر دانش این صنعت یکی از افتخارات ما است.ما امید وار هستیم با توجه به توانایی های خود بتوانیم سهم کوچکی نسبت به ارتقاء صنعت مخابرات و الکترونیک کشور عزیزمان ایران را داشته باشیم.