قیمتها به روز نیست لطفا تماس بگیرید.

Clock Oscillator

0 items - تومان
  • Your Shopping cart is empty.
OSC204
5,000 تومان

Crystal Oscillator


Product Description

2.0480 MHZ Crystal Oscillator, 1″ x 0.50″ x 0.22″ case.   2 to a pack.

دسته های محصولات