قیمتها به روز نیست لطفا تماس بگیرید.

Receivers

0 items - تومان
  • سبد خرید شما خالی است.

نمایش هر 10 محصول

DRA886RX

HIGH SENSITIVE ASK RECEIVER MODULE.

17,500 تومان

DRA887RX

High sensitive ASK receive module DRA887RX

27,500 تومان

RR3

RF Receiver RR3-433 433 MHz, AM

تومان

RRQ3-XXX

AM Receiver RRQ3-868.35

120,000 تومان

RWS-530

Wireless RF Receiver Module

195,000 تومان

RX-4MM5++/F

Super-het receiver of AM modulated digital data

285,000 تومان

RXD-433-KH2

RECEIVER / DECODER DATA remote control

150,000 تومان

RXD-433-KH2

RF Modules KH3 RF Receiver decoder

165,000 تومان

RXM-433-LR

RECEIVER 433MHZ LR SERIES 260 to 470MHz band

تومان

TXC1 & RXA1

Transmitter & Receiver PLL

85,000 تومان