قیمتها به روز نیست لطفا تماس بگیرید.

Attenuators

0 items - تومان
  • Your Shopping cart is empty.

Showing all 8 results

FA10975P10DBFBK

chip Attenuator

750,000 تومان

Narda-40024

 Fixed Attenuator 20dB, 20Watt, DC-4 GHz

تومان

SJQ-0503dB

Fixed Attenuator SMA Male To SMA Female

تومان

SJQ20-10dB

Fixed Attenuator N Male To N Female

تومان

SJQ30-30dB

Fixed Attenuator N Male To N Female

تومان

SJQ3010

Fixed Attenuator N Male To N Female

تومان

VAT-1

SMA Fixed Attenuator 1W 1dB 50Ω DC to 6000 MHz

تومان

VAT-2

SMA Fixed Attenuator 1W 2dB DC to 6000 MHz

تومان