قیمتها به روز نیست لطفا تماس بگیرید.

Crystal & oscillator

0 items - تومان
  • سبد خرید شما خالی است.

نمایش هر 14 محصول

۱۴/۷۴۵۶ Crystal SMD Package

industry-standard SMD crystal

4,000 تومان

Ceramic filter

band-pass ceramic filter

10,000 تومان

Ceramic resonator 3/58

Ceramic resonator KR 3,58

500 تومان

Clock Oscillator

Crystal Oscillator

5,000 تومان

Cristale SMD 13/560

industry-standard SMD crystal

4,000 تومان

Cristale SMD 14/745D5

industry-standard SMD crystal

4,000 تومان

Crystal 20Mhz

Standard frequency crystals

4,000 تومان

Crystal 21/250Mhz

Standard frequency crystals

4,000 تومان

Crystal 4/000Mhz

Standard frequency crystals

4,000 تومان

Crystal Filter 10.695

crystal filter Frequencies: 10.695

4,000 تومان

Crystal26 MHZ

26MHz ±20ppm Crystal

10,000 تومان

SIT8102AC-43-33E-66.00000T

Standard Clock Oscillators 66MHz

10,000 تومان

TA0795A

SAW Filter 2535 MHz SMD

32,000 تومان

TA0964A

RF Band Pass SAW Filter RF 387.5MHz

15,000 تومان